Slovenska kulturna dediščina
LJUBLJANA Ilustrirana zgodovina
Maja Žvanut, Matjaž Schmidt
Vezava: trda
Letnica izdaje: 2008
Obseg: 64 strani
Dimenzije: 210 x 264 x 10mm
ISBN: 978-961-6057-66-0

RAZPRODANO!

Knjiga LJUBLJANA Ilustrirana zgodovina opisuje življenje na območju današnje Ljubljane v kameni dobi, v času koliščarjev, prazgodovinsko naselbino nosilcev kulture žarnih grobišč z imenom Emona in rimsko mesto Emona, prvo na tleh današnje Slovenije. Po burnem obdobju preseljevanja ljudstev in dokončne naselitve Slovanov se je na grajskem griču začel razvijati grad, pod njim pa mesto Ljubljana, ki je v virih prvič omenjeno med letoma 1112 in 1125. Nastanek in razvoj mesta Ljubljana spremljamo od njegovih začetkov v srednjem veku do preoblikovanja v moderno prestolnico.

Dvostranske ilustracije prikazujejo razvoj ljubljanskega prostora in pozneje mesta kot živega organizma, manjše pa pomembnejše, zanimivejše prizore iz vsakdanjega življenja prebivalcev.

Knjiga je razdeljena na 9 poglavij s podpoglavji: Ljubljanski prostor v prazgodovini, V jamah, na koliščih, v gradiščih; Emona – prvo rimsko mesto na tleh današnje Slovenije, V rimskem mestu; Ljubljanski prostor v Karnioli in frankovski državi, Ob razvalinah rimskega mesta; Gospostvo in grad Ljubljana, Pod fevdalčevim gradom; Španhajmsko in goriško mesto Ljubljana, V srednjeveškem mestu; Prestolnica habsburške dežele Kranjske, V deželnoknežjem mestu; Majhno mesto v uradniški centralizirani Avstriji, V baročnem mestu; Politično in kulturno središče naroda, V političnem in kulturnem središču Slovencev, Slovensko glavno mesto, V slovenski prestolnici. Na začetku vsakega poglavja je izpostavljena kronologija, torej pomembnejši dogodki iz posameznega obdobja, potem avtorica opiše politično zgodovino ljubljanskega in tudi širšega prostora, v podpoglavju pa je poudarek na kulturni zgodovini oz. na vsakdanjem življenju prebivalcev.

Knjiga je napisana poljudno, namenjena je vsem, ki bi želeli spoznati zgodovino Ljubljane, pa tudi tistim, ki bi radi zgolj obnovili svoje vedenje o bogati preteklosti naše prestolnice. Primerna je tudi za osnovnošolce in dijake kot pripomoček pri spoznavanju ljubljanske zgodovine.

Avtorica Maja Žvanut je dr. zgodovine, kustodinja v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani in raziskovalka, ki jo generacije osnovnošolcev poznajo po učbeniku Vzpon meščanstva (soavtor Peter Vodopivec). Njeno najbolj znano delo je Od viteza do gospoda. Matjaž Schmidt je priznani slovenski ilustrator, ki je do sedaj s svojimi ilustracijami opremil že več kot dvesto knjig.

RAZPRODANO!

CENA: 0.00 €
Naročite knjigo:

Ime in priimek: Naslov: Poštna številka: Kraj: Telefon: E-mail: IDDDV:  

 

(c) 2008 Viharnik d.o.o.    |     Avtorska zaščita    |     Pogoji uporabe    |     Varnost podatkov