Plemstvo    |    Turnirska knjiga    |    Grajske stavbe
06.11.2022

Po nekaj daljšem premoru je izšla 7. knjiga iz zbirke Blagoslovljeni in prekleti: Plemiške rodbine na Slovenskem. 18. stoletje, 2. del: Od Del-Negrov do Škerpinov.

24.08.2022

Naročene knjige pošiljamo po pošti 1x tedensko, ob sobotah.

01.07.2022

Naravno konzerviranje hrane zdaj samo 19,00 €.

Prvotna cena je bila 25,00 €.

 

03.01.2020

Znižali smo cene knjigam: Hrami tišine, Podoba Slovenije in Vitezi, najemniki in smodnik. Nova cena posamezne knjige: 20,00 €.

Gradovi, utrdbe, vile, dvorci v Slovenskem primorju  25,00 €.

 
Blagoslovljeni in prekleti, 1. del: plemiške rodbine 19. in 20. stoletja na Slovenskem (BiP 1)
Mariano Rugále, Miha Preinfalk
Vezava: trda
Letnica izdaje: 2010
Obseg: 252 strani
Dimenzije: 170 x 240 x 20 mm
ISBN: 978-961-6057-77-6

Knjiga je prvi poskus genealoškega pregleda štiridesetih plemiških rodbin na Slovenskem, ki so v 19. in v začetku 20. stoletja svoj plemiški naziv pogosto pridobile zaradi izjemno uspešnega službovanja v vojski ali državni upravi. Te rodbine niso tako znane kot starejše (npr. Auerspergi, Herbersteini, Valvasorji, Zoisi, ...), so pa v glavnem (če niso izumrle) ostale na Slovenskem tudi po drugi svetovni vojni. Seveda so zaradi družbenih razmer svoje plemiško poreklo skrbno skrivale, saj so imeli družinski člani običajno zaradi njega velike težave. Zato so te rodbine v današnji družbi neznane oz. jih običajno ne povezujemo z njihovim plemiškim poreklom. Če nam je po eni strani še v zavesti, da so Bleiweisi, torej potomci Janeza Bleiweisa, dejansko tudi vitezi Trsteniški, po drugi strani le redko kdo ve, da so imele plemiški naziv tudi rodbine Gspanov, Miklošičev, Grassellijev, Gorupov, Šukljetov, Tomšetov, Vesselov in Hofbauerjev, ...

Tudi zaradi svoje dosedanje neopaznosti so bile te mlajše plemiške rodbine do sedaj prezrte tudi z zgodovinopisnega stališča. Običajno se njih ali pa zgolj vidnejše posameznike omenja le bežno in obrobno, pogosto se dejstvo, da je bila kakšna vidna osebnost plemenita po rodu, sploh izpusti (npr. Lili Novy), čeprav je plemiško poreklo nekoč bistveno vplivalo na posameznikovo vzgojo in življenjsko pot in še zdaleč ni bilo tako nepomembno, kot se to poskuša prikazati dandanes. Plemiški naziv je bil večinoma dejansko nagrada za izjemne dosežke, pripadel je torej posamezniku, ki se je tako ali drugače odlikoval v službi države in cesarja. Kljub temu pa lahko v splošnem rečemo, da je bil plemiški naziv v nekdanji avstroogrski monarhiji velika čast do leta 1918, po tem letu pa je postal velika sramota, ki se je prenesla tudi na potomce. Nekoč blagoslovljeni so sedaj postali prekleti. Vendar se to v današnjem času spet popravlja in ti potomci, ki so morali nekoč skrivati plemiški naziv svojih prednikov, so danes spet lahko odkrito ponosni na dosežke svojih dedov in pradedov.

Osnova knjige, ki jo predstavljamo javnosti, je tako plod večdesetletnega truda Mariana Rugáleta. V času, ki ni bil naklonjen ne njegovemu raziskovanju ne ljudem, ki so bili predmet njegovega raziskovanja, je trmasto in zagnano iskal in evidentiral materialne ostanke izginjajočega stanu. Miha Preifalk je njegove podatke posodobil, dopolnil z novo literaturo in do sedaj še neuporabljenimi viri (tudi ustnimi) ter knjigo kot celoto opremil z znanstvenim aparatom. Veliko so prispevali tudi številni še živeči člani obravnavanih rodbin, za dopolnjeno znanstveno preverjanje pa ima vsaka rodbina na koncu naveden seznam uporabljenih virov in literature.

Kriteriji za izbiro plemiških rodbin so bili predvsem štirje: pridobitev plemiškega naziva po letu 1806 (torej po ukinitvi Svetega rimskega cesarstva), zadostna količina zbranih podatkov, pripravljenost še živečih članov rodbin, da pomagajo dopolniti podatke, in povezanost s slovensko zgodovino. Tako je v knjigi predstavljenih 40 mlajših in (morda) manj znanih plemiških rodbin, ki so izvirale iz slovenskega prostora, tu živele ali pa imele na Slovenskem zgolj posest. Pri tem njihova nacionalna orientacija ni imela posebne vloge, čeprav so živele v času, ko so bile nacionalne strasti že zelo razgrete in slovensko-nemški odnosi vedno bolj zapleteni. 

Knjiga je zastavljena po vzoru genealoških pregledov plemstva, ki izhajajo v tujini, se pa od njih razlikuje po tem, da je predstavitev rodbine obsežnejša ter da je vsaka rodbina predstavljena tudi s slikovnim gradivom. V ospredju je torej plemiška rodbina kot celota, čeprav so poudarjeni tudi nekateri pomembni posamezniki. Običajno so takšni posamezniki (npr. Janez Bleiweis, Franc Miklošič) podrobneje že bili obdelani v drugi literaturi, tako da so tukaj omenjeni zgolj na kratko; podrobnejše podatke o njih lahko bralec dobi v seznamu literature. V pričujoči knjigi sicer prevladujejo kranjske plemiške rodbine, vendar je podobnih rodbin tudi iz drugih nekdanjih habsburških dežel še veliko, zbranega gradiva tudi, tako da upamo, da bo knjiga dobila nadaljevanje in tako v resnici zaživela kot pravi leksikon slovenskih plemiških rodbin.

Rodbine v knjigi:

ANDREJKA pl. LIVNOGRAD
vitez BLEIWEIS pl. TRSTENIŠKI
baron BORN
baron ČEHOVIN (ZHEHOVINI)
DAUBLEBSKY pl. EICHHAIN
pl. DETELA
baron DIETRICH
pl. ELSNER
vitez FRAENZL pl. VESTENECK
GOGALA pl. LEESTHAL
vitez GORUP pl. SLAVINJSKI
vitez GRASSELLI
vitez GSPAN
vitez GÜNZL
vitez GUTMANNSTHAL-BENVENUTI
HOFBAUER pl. HOHENWALL
HRAŠOVEC pl. HOMANNSGÜLT
KASTL pl. TRAUNSTÄTT
KOMEL pl. SOČEBRAN
vitez LASCHAN pl. MOORLAND
LASCHAN pl. SOLSTEIN
vitez MIKLOŠIČ (MIKLOSICH)
vitez MOČNIK
baron MÜLLER pl. DITHENHOF
NOWY (NOVY) pl. WALLERSBERG
pl. RAČIĆ
vitez SAVINSCHEGG (SAVINŠEK)
pl. SCHOLLMAYER-LICHTENBERG
SCHREY pl. REDLWERTH
baron SCHWEGEL
vitez STRAHL
pl. ŠUKLJE
TOMŠE pl. SAVSKIDOL
ULLEPITSCH pl. KRAINFELS (ULEPIČ)
vitez VESSEL (VESEL)
vitez WILFAN
WURZBACH pl. TANNENBERG
vitez ZHISMAN (ČIŽMAN)
ZHUBER pl. OKRÓG (ČUBER)
ŽAGAR pl. SANAVAL 

 

RAZPRODANO!

CENA: 0.00 €
Naročite knjigo:

Ime in priimek: Naslov: Poštna številka: Kraj: Telefon: E-mail: IDDDV:  

 

(c) 2008 Viharnik d.o.o.    |     Avtorska zaščita    |     Pogoji uporabe    |     Varnost podatkov