Plemstvo    |    Turnirska knjiga    |    Grajske stavbe
06.11.2022

Po nekaj daljšem premoru je izšla 7. knjiga iz zbirke Blagoslovljeni in prekleti: Plemiške rodbine na Slovenskem. 18. stoletje, 2. del: Od Del-Negrov do Škerpinov.

24.08.2022

Naročene knjige pošiljamo po pošti 1x tedensko, ob sobotah.

01.07.2022

Naravno konzerviranje hrane zdaj samo 19,00 €.

Prvotna cena je bila 25,00 €.

 

03.01.2020

Znižali smo cene knjigam: Hrami tišine, Podoba Slovenije in Vitezi, najemniki in smodnik. Nova cena posamezne knjige: 20,00 €.

Gradovi, utrdbe, vile, dvorci v Slovenskem primorju  25,00 €.

 
Vitezi, najemniki in smodnik: vojskovanje na Slovenskem v poznem srednjem veku
Tomaž Lazar
Vezava: trda
Letnica izdaje: 2012
Obseg: 160 strani
Dimenzije: 215 x 305 x 13 mm
ISBN: 9789616057868

Slovenci le slabo poznamo svojo vojaško zgodovino, zlasti še bolj odmaknjenih obdobij, kot je čas poznega srednjega veka. Da je bila ta tematika v zgodovinopisju po nepotrebnem zapostavljena, dokazuje obilica virov, ki nam prinašajo prvovrsten vpogled v razvoj vojaške ureditve 14. in 15. stoletja na Slovenskem.

Vojna je bila sestavni del srednjeveškega sveta in tisti družbeni dejavnik, ki je najbolj neposredno posegal v življenje njegovega prebivalstva. To morda še bolj kot marsikje drugod velja za Slovence, saj živimo na strateško izpostavljenem, prehodnem prostoru, kjer so se mešali vplivi med seboj zelo različnih vojaških tradicij. Tu so se v poznem srednjem veku novačile močne vojske, ki so se bodisi za denar bodisi za svoje politične cilje bojevale tako doma kot na tujem. S porastom najemništva so si kontingenti naših prednikov našli zaposlitev zlasti v Italiji, na Ogrskem in na Balkanu. V orožju – neredko kot udeleženci križarskih pohodov – pa so prejezdili ali prekorakali tudi veliko bolj oddaljene dežele, od Baltika do Bližnjega vzhoda.

Najpomembnejši gradnik oboroženih sil v tem času je bila težko oborožena konjenica, opremljena in izurjena za boj od blizu v gosti formaciji. Lažje enote so v tem sistemu sprva zavzemale manj prestižno mesto, a so vendarle opravljale nekatere ključne naloge. Do konca 14. stoletja so bili med njimi najpomembnejši samostrelci, ki so skupaj s težko konjenico sestavljali hrbtenico najemniških vojsk. Z vse večjo stopnjo specializacije in pod vplivi husitskih taktičnih inovacij se je v tridesetih letih 15. stoletja tudi v slovenskih deželah uveljavil nov način bojevanja, v katerem je enakovredna ali celo vodilna vloga pripadla poklicnim pešakom s podporo topništva in ročnega ognjenega orožja. Skozi vse obravnavano obdobje so glavno breme vojskovanja nosili primerno izurjeni pripadniki oboroženega stanu oz. poklicni najemniki, ne pa kakršna koli oblika vpoklica civilnega prebivalstva.

Knjigo smo želeli zasnovati tako, da bi si lahko utrla pot v čim širši krog občinstva. Ker je marsikateri – zlasti bolj tehnični – vidik srednjeveškega bojevanja in oborožitve mogoče bolj nazorno predstaviti v sliki, je besedilo podprto z ilustracijami, ki jih je ob upoštevanju zgodovinskih predlog pripravil Jakob Klemenčič, pa tudi razmeroma obsežnim izborom fotografij. Obširen uvodni sklop poskuša zapleteno podlago srednjeveškega vojskovanja razumljivo pojasniti v širokem zgodovinskem in družbenem kontekstu. V naslednjih poglavjih, ki ob analizah pomembnih bojnih operacij in različnih vidikov vojaške organizacije obravnavajo prehod od fevdalne k plačani vojaški službi in najemništvu, se vseeno ni bilo mogoče izogniti podrobnejšim analizam nekaterih dokumentov in naštevanju podatkov. Velik del tu obravnavanega gradiva namreč doslej bodisi še ni bil primerno objavljen bodisi ne zbran in predstavljen na enem mestu z vidika razvoja poznosrednjeveškega vojskovanja na Slovenskem.

Podoba poznosrednjeveškega vojskovanja na Slovenskem, kot jo razkrivajo ta pričevanja, je v resnici presenetljivo pisana, vpeta v tokove malone vse evropske celine. V njej ne primanjkuje ne razburljivih zgodb niti izjemnih osebnosti in bojevnikov (Henrik Koroški, Henrik II. Goriški, Ulrik I. Celjski, idr.), ki jih je vojaška kariera ponesla daleč na tuje.

Dodatno poglavje: dr. Matjaž Bizjak, Denarni sistemi in razmerja v 14. in prvi polovici 15. stoletja

Viri in literatura, Register osebnih in krajevnih imen

Recenzenta: dr. Matjaž Bizjak. Miha Kosi

 

ZNIŽANA CENA! Namesto 45.00 € samo 20.00 €!

CENA: 20.00 €
Naročite knjigo:

Ime in priimek: Naslov: Poštna številka: Kraj: Telefon: E-mail: IDDDV:  

 

(c) 2008 Viharnik d.o.o.    |     Avtorska zaščita    |     Pogoji uporabe    |     Varnost podatkov