Plemstvo    |    Turnirska knjiga    |    Grajske stavbe
27.02.2022

Tudi v letu 2022 imajo knjige iz zbirke Blagoslovljeni in prekleti znižano ceno 21,00 €! Na voljo sta samo še 2 izvoda 3. dela Plemiške rodbine na Slovenskem,18. stoletje in 4 izvodi 2. dela  Blagoslovljeni in prekleti, 2. del. Po sledeh mlajših plemiških rodbin.

01.07.2020

Naravno konzerviranje hrane zdaj samo 19,00 €.

Prvotna cena je bila 25,00 €.

 

03.01.2020

Znižali smo cene knjigam: Hrami tišine, Podoba Slovenije in Vitezi, najemniki in smodnik. Nova cena posamezne knjige: 20,00 €.

Gradovi, utrdbe, vile, dvorci v Slovenskem primorju  25,00 €.

 
Plemiške rodbine na Slovenskem. 18. stoletje, 1. del (BiP 3)
Miha Preinfalk
Vezava: Trda
Letnica izdaje: 2013
Obseg: 288 strani
Dimenzije: 170 x 245 x 20
ISBN: 978-961-6057-89-9

Od Andriolijev do Zornov

V 18. stoletju je habsburška monarhija spodbujala razvoj trgovine, manufakture, kmetijstva pa tudi državne uprave in vseh dejavnosti (npr. poštne dejavnosti), ki so pripomogle k boljšemu delovanju in blagostanju države. Pri tem je na različne načine nagrajevala podjetne posameznike, ki so podpirali njena prizadevanja. Ena takšnih nagrad je bila tudi podelitev plemiškega naziva.

Tudi današnji slovenski prostor iz tega dogajanja ni bil izvzet. V tem obdobju so bili v plemiški stan povzdignjeni posamezniki oz. rodbine, ki so kot trgovci, manufakturisti ali poštni mojstri delovali v našem prostoru ali so iz njega celo izvirali. Med novimi plemiči je bilo tudi nekaj takih, ki so si plemiški naziv prislužili z izjemnim udejstvovanjem na področju državne uprave, znanosti in zdravstva.

Tretja knjiga o plemiških rodbinah iz slovenskega prostora tako predstavlja dvajset rodbin, ki so plemiški naziv pridobile v merkantilističnem oz. kameralističnem in fiziokratskem 18. stoletju. Čeprav je dvajset rodbin relativno majhna številka, vendarle dovoljuje nekaj dodatnih delnih ugotovitev glede plemstva, ki bodo s prihodnjimi raziskavami bodisi dobile dodatno potrditev bodisi bodo ovržene. Prva ugotovitev je ta, da se za mnoge družine po povzdigu v plemiški stan življenjske navade niso kaj bistveno spremenile. Če pogledamo, kje so novopečeni plemiči (predvsem poznega) 18. stoletja iskali poročne zveze, lahko ugotovimo, da so bile zveze z drugimi plemiškimi družinami pogosto prej izjema kot pravilo. To zlasti velja za tiste, ki so ostali v svojem primarnem mikrookolju, oddaljeni od mestnih središč, kakršna je bila npr. Ljubljana, in ki niso razpolagali z velikim premoženjem. Tako lahko na primer pri Födranspergih v Malem Hudem, Schildenfeldih v Logatcu in na Vranskem ali Schivizhoffnih v Šentvidu (Podnanosu) ugotovimo, da so se poročali v veliki meri z okoličani in okoličankami brez plemiškega naziva, plemiških partnerjev je bilo le za vzorec. Nasproten primer pa je npr. rodbina Zois, kjer so bile poroke v druge plemiške rodbine pogoste, celo v takšne stare in ugledne, kot so bili grofje Aichelburgi ali grofje Auerspergi. Nedvomno so v takšnih primerih, odločilno vlogo odigrali veliko rodbinsko premoženje in z njim povezan ugled nove plemiške rodbine ter prisotnost v središču družabnega dogajanja, ki sta ga v primeru Zoisov omogočala njihova ljubljanska palača na Bregu in dvorec Brdo pri Kranju.

Zanimive so tudi ugotovitve glede priimka. Pogosto se je namreč zgodilo, da so plemiči, ki so ob plemiškem nazivu dobili tudi predikat, pozneje kot priimek uporabljali samo tega, medtem ko so svoj prvotni priimek opustili. To se je sicer lahko zgodilo le z uradnim cesarjevim dovoljenjem, a je do opustitve prvotnih priimkov očitno pogosto prišlo samovoljno. Na to opozarja odsotnost eventualnih tovrstnih dovoljenj v dokumentacijah tistih plemiških rodbin, ki so predikat uporabljale kot edini priimek.

Knjiga je zasnovana podobno kot prvi dve, la da so besedila oz. opisi rodbin daljši, saj je glede na večji časovni razpon, v katerem so rodbine živele in delovale, več tudi gradiva o njih. Posledično so obsežnejši tudi rodovniki posameznih rodbin, vendar je pri tem treba opozoriti, da rodovniki niso nujno popolni, saj je glede na večjo časovno oddaljenost nepopolno ali pomanjkljivo tudi gradivo, po katerem je bila izdelana genealoška rekonstrukcija posameznih rodbin. Nedvomno se bodo v prihodnosti rodovniki še dopolnjevali in popravljali z novimi ugotovitvami in novo odkritimi podatki.

Rodbine v knjigi:

Andrioli

Desselbrunner

Födran-Födransperg

Gasparini

Jabornegg-Altenfels

Jellouschek-Fichtenau

Jenko-Jenkensfeld

Jenko-Jenkensheim

Lehmann

Pavich-Pfauenthal

Potočnik

Premrau-Premerstein

Preschern-Heldenfeldt

Schiller-Schildenfeld

Schiviz-Schivizhoffen

Sommaruga

Vega

Vest

Zois-Edelstein

Zorn-Mildenheim

 

 

 

Avtor knjige dr. Miha Preinfalk je višji znanstveni sodelavec na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU.

 
To je 3. knjiga iz zbirke Blagoslovljeni in prekleti:
Blagoslovljeni in prekleti, 1. del: Plemiške rodbine 19. in 20. stoletja na Slovenskem
Blagoslovljeni in prekleti, 2. del: Po sledeh mlajših plemiških rodbin na Slovenskem
Plemiške rodbine na Slovenskem. 18. stoletje, 1. del: Od Andriolijev do Zornov

 
Knjiga je izšla s finančno pomočjo Javne agencije za knjigo.

 

CENA: 21.00 €
Naročite knjigo:

Ime in priimek: Naslov: Poštna številka: Kraj: Telefon: E-mail: IDDDV:  

 

(c) 2008 Viharnik d.o.o.    |     Avtorska zaščita    |     Pogoji uporabe    |     Varnost podatkov