Slovenska kulturna dediščina
27.02.2022

Tudi v letu 2022 imajo knjige iz zbirke Blagoslovljeni in prekleti znižano ceno 21,00 €! Na voljo sta samo še 2 izvoda 3. dela Plemiške rodbine na Slovenskem,18. stoletje in 4 izvodi 2. dela  Blagoslovljeni in prekleti, 2. del. Po sledeh mlajših plemiških rodbin.

01.07.2020

Naravno konzerviranje hrane zdaj samo 19,00 €.

Prvotna cena je bila 25,00 €.

 

03.01.2020

Znižali smo cene knjigam: Hrami tišine, Podoba Slovenije in Vitezi, najemniki in smodnik. Nova cena posamezne knjige: 20,00 €.

Gradovi, utrdbe, vile, dvorci v Slovenskem primorju  25,00 €.

 
Gradovi, utrdbe, dvorci, vile v Slovenskem primorju in bližnji soseščini
Igor Sapač
Vezava: trda
Letnica izdaje: 2014
Obseg: 240 strani
Dimenzije: 170 x 245 x 18 mm
ISBN: 9789616057905

Ko sem začel pripravljati zadnjo knjigo zbirke Grajske stavbe v Sloveniji, namenjeno predstavitvi gradov, dvorov in dvorcev ob skrajnem jugozahodnem robu Slovenije na Krasu in v Primorju, sem nameraval v njej opozoriti tudi na številne in raznolike samostojne protiturške in protiavstrijske vaške utrdbe in na vile v zaledju obalnih mest. Raziskave so kmalu pokazale, da je gradiva bistveno več kot se je zdelo na prvi pogled in tako je dozorela zamisel o povsem samostojni novi knjižni publikaciji, ki bi dopolnila zbirko knjig o grajskih stavbah. 

 

V knjigi, zasnovani podobno kot knjige iz zbirke o grajskih stavbah, so tako predstavljene stavbe, ki pomembno zaokrožujejo dediščino gradov, dvorov in dvorcev v zahodni Sloveniji, a jih ni mogoče obravnavati pod naslovom Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Prvi del knjige je namenjen predstavitvi nekoč številnih vaških utrdb v slovenski Istri. Temu sledi obravnava nekdanje utrdbe Levji grad v Kopru, ki v resnici tudi nikoli ni bila pravi fevdalni grad, ampak zgolj izpostavljena utrdba mestnega obzidnega sistema. Naslednji del knjige je namenjen predstavitvi številnih novoveških patricijskih vil v zaledju obalnih mest, ki s svojimi oblikami spominjajo na plemiške dvorce, a jih z njimi ni mogoče povsem enačiti, saj niso imele funkcij središč fevdalnih zemljiških gospostev. Zaradi potrebe po bolj celovitem orisu problematike vil je na koncu tega poglavja dodano tudi slikovno gradivo, ki kaže osnovne značilnosti z vilami tesno povezanih patricijskih palač v Kopru, Izoli in Piranu. Druga polovica knjige je namenjena predstavitvi gradov, dvorcev in vil v bližnji soseščini Slovenskega primorja na širšem območju Trsta v Republiki Italiji in na območju severnega dela hrvaške Istre ob meji s Slovenijo. Te zamejske grajske stavbe so ključne za razumevanje nekdanjega pomena gradov, utrdb, dvorov, dvorcev in vil na območju sedanjega Slovenskega primorja in zahodne Slovenije, pomembne pa so tudi kot del slovenske kulturne in zgodovinske dediščine, ki je sedaj izven meja Republike Slovenije. 

 
Tako zasnovana knjiga opozarja na nekoč pomembne arhitekturne dosežke, ki so skozi stoletja zaznamovali podobo Slovenskega primorja. Ohranili so se večinoma le fragmenti, danes pogosto pozabljeni in nerazumljeni, oropani svoje preteklosti in prihodnosti. Zadnji ostanki temeljev mogočne koprske utrdbe Levji grad, porušene okoli leta 1820, se skrivajo pod asfaltno prevleko modernega križišča novih širokih cest in čakajo na ustrezne arheološke raziskave. Številne vaške utrdbe so začele propadati že kmalu po drugi vojni med Beneško republiko in Avstrijo v 17. stoletju. Doslej je bilo prizadevanje za njihovo ohranitev bolj ali manj uspešno le v Hrastovljah, Podpeči, Glemu in Črnem kalu. 
 
 
Veliko manj uspešno je bilo prizadevanje za ohranitev nekaterih najpomembnejših patricijskih vil v zaledju obalnih mest. Večino vil so spremenili v večstanovanjske stavbe in jih ločili od okolja, ki je naglo začelo izgubljati tradicionalno kmetijsko podobo. Do sedaj so se zato v bolj ali manj okrnjenem stanju ohranile le redke vile. Najbolj obžalovanja vredna je usoda največjih patricijskih vil na tem območju. Že pred desetletji sta v zaledju Kopra propadli mogočni vili Gravisi-Barbabianca vrh razgledne vzpetine Šantoma in Carli(sburgo) na območju Cereja. Slovenska oblast je dala takoj po letu 1954 podreti vilo Tartini v Strunjanu, v kateri je preživel del mladosti violinist in skladatelj Giuseppe Tartini. Po letu 1954 so z brezobzirnimi prezidavami izmaličili mogočni baročni vili Borisi pri Dekanih in Bello južno od središča Pobegov. Nekaj več sreče je imela le odlična vila Petronio na vzhodnem obrobju Ankarana; preživela je s prezidano notranjščino in uničenim vrtom pred baročno glavno fasado. Zaradi malomarnosti lastnikov se je pravkar sesula streha kapele nekdanje vile Almerigotti oziroma Gravisi ob robu naselja Prade. Vse kaže, da bo enako usodo dočakala tudi bližnja slikovita vila Moreschi oziroma Panajotopulo na obrobju Bertokov, ki se počasi seseda skupaj z odpadajočim listjem dreves v njenem vrtu. Ostale bodo le stavbe onkraj slovenske mejne črte. 
 
V italijanskem in hrvaškem zamejstvu je bil odnos do dediščine gradov, utrdb, dvorcev in vil pač vseskozi drugačen. Novi grad v Devinu so po obsežnem razdejanju med prvo svetovno vojno njegovi lastniki povsem obnovili, pred nedavnim pa so ga odprli tudi za turistične obiske. Utrdili so tudi razvaljene zidove devinskega starega gradu, ki je sedaj spet na široko odprt za obiskovalce. Mogočni grad v Trstu so že med obema svetovnima vojnama temeljito obnovili in ga namenili za muzejsko dejavnost in kulturne prireditve. Za obnovljeno grajsko utrdbo v Miljah požrtvovalno skrbi njen zasebni lastnik in jo vsaj občasno odpre tudi za javnost. Nekdanje plemiške vile v Trstu so večinoma vse zgledno prenovljene in imajo tudi ustrezne vsebine. Na hrvaški strani meje že več let uspešno poteka raziskava in sanacija razvalin mogočnega gradu Petrapilosa, začela pa sta se tudi raziskava in obnova razvalin gradu v Momjanu. Čas bo pokazal, ali bomo tem uspešnim primerom znali vsaj deloma slediti tudi v Slovenskem primorju.
 
Iz avtorjevega uvoda
 
Izid knjige je podprla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.
 
UGODNO! 
ZNIŽANA CENA!
CENA: 25.00 €
Naročite knjigo:

Ime in priimek: Naslov: Poštna številka: Kraj: Telefon: E-mail: IDDDV:  

 

(c) 2008 Viharnik d.o.o.    |     Avtorska zaščita    |     Pogoji uporabe    |     Varnost podatkov